Açar kalanşo çiçek zaman Ignore demek

Müstehap


Bu kelimenin anlamı şu şekilde sıralanabilir: hoşa gitmiş olan, beğenilen, sevilen. müstehap eylemlerin yapılması sevap olup, terkinde ise günah yoktur. müstehap kelimesi, arapça dilinden türkçeye geçmiş olan bir kelimedir. sünnetlere ve müstehaplara aynı zamanda " nâfile" de denir. edeb ve mendub da denir. kelime anlamı olarak hoşlanılan, sevilen, hoşa giden, tercih edilen şey demektir. müstehap, mendub veya adab da denir. nafile namazlar cuma günü dışında otuz dört rekâttır: sekiz rekât öğle namazının nafilesi, sekiz rekât ikindi namazının nafilesi, dört rekât akşam namazının nafilesi, iki rekât yatsı namazının nafilesi, on bir rekât. bundan sonra müstehap yapılması ile terkedilmesi müsâvi olan mubah fiiller gelmektedir. peygamber efendimizin ( s.

müstehabın hükmü: işlenmesinde sevap olup, terkinde kınama bulunmamasıdır. müstehap çoğu kez mendup, nâfile, tatavvu, âdâb gibi tabirlerle eş anlamlı olarak kullanılır ve yapılması terkinden evlâ olan fiiller arasında en alt sırayı işgal eder. efâl- i mükellefin' dendir. türk dil kurumu sözlüğüne göre müstehap kelimesinin anlamı birden fazla olmaktadır. bu sebepten dolayı müstehap kelimesinin kökeni arapçadır. s) ' ın farz ibadetlerin dışındaki ameller için " tatavvu" terimini kullandıkları olmuştur. daha az kuvvetli sünnetler ve peygamberimizin az zaman yaptığı şeylerdir.

) ömründe bir iki kere dahi olsa yaptıkları, sevdikleri ve beğendikleri hususlardır. rasûlüllah ( s. müstehap namazlar içerisinde günlük nafile namazların kılınması daha çok tavsiye edilmiştir. bu terim bizim dilimizdeki " boşuna" anlamında değil, kendi anlamında, yani " ilâve, ek fazlalık" anlamında kullanılır. kelime anlamı hoş karşılanan ve güzel görülen demektir. müstehap, genellikle gayr- i müekked sünnetle eş anlamlı olarak da kullanılır. müstehap ( veya müstehab), " sevilen, beğenilen" anlamına gelen islam dini terimi. islam' da yapılınca sevap sayılan, yapılmayınca günah olmayan eylemlere verilen isimdir.


Kadar ücret asgari