Flexo sprey Vestel

Dede korkut hikayeleri önemi


Yüzyılda yazıya geçirilmiştir. ancak kitabın bulunması ve iki yayın evinin ayrı ayrı basması da tartışmaları beraberinde getirdi. dede korkut hikayelerinin türk edebiyatı açısından önemi 1- zayıflık 2- dede korkut hikayeleri önemi çaresizlik 3- ümitsizlik türk kültürüne, geleneklerine ve göreneklerine ışık tutar. sadece o değil bir çok bilim ve fikir adamı bu hikayelerin önemini vurgulamışlardır.

dede korkut hikayelerinin türkoloji açısından önemi. * arı bir dil kullanılmış, olağanüstü olaylara yer verilmiştir. dede korkut hikayeleri önemi öne çıkanlar oğuz türklerinin diğer türk boylarıyla ya da rum, abaza ve gürcülerle yaptıkları savaşlara ait destanî hikâyelerdir. * türkçenin canlı ve doğal anlatım güzelliğini gösteren hikâyelerde ses tekrarlan da sıkça yer almaktadır. yüzyılda son şeklini almış, 15. hikâyelerin yazarı belli değildir. dede korkut hikayeleri, türk kültürü ve türk edebiyatı açısında oldukça önemli niteliğe sahiptir. çünkü dede korkut hikayeleri, destan geleneğinden halk hikayeciliğine geçiş döneminin ilk eserleridir. anime porm. dede korkut hikayelerinin türk edebiyatında olduğu kadar bütün bir türk tarihinde ne kadar önemli bir yer tuttuğuna dair söylenmiş en bilindik söz, bu alanda çalışmaları da bulunan büyük şair orhan şaik gökyay’ ın şu sözüdür: “ bütün türk.

nüshasının bulunması türkoloji alanında önemli bir gelişme olarak kayıtlara geçti. sosyolog ve fikir adamı olan ziya gökalp türkçülüğün esasları kitabında bir çok kez dede korkut hikayeleri' nden bahsetmektedir. kahramanlık hikayeleri anlatılır ve bu hikayeler anlatılırken o dönemin kültürü, yaşayış biçimi, inancı hakkında bilgi vererek o dönemin aydınlatıcı bir özelliğe kavuşmasını sağlar. dede korkut ve hikayelerine dair ayrıntıları derledik. dede korkut hikâyeleri on iki hikâye ile bir önsözden oluşmaktadır. yazar: yasin izgi.

* hikâyelerde olaylar nesir, kahramanların duygu ve düşünceleri nazımla dile getirilmiştir. türk milletinin görüşlerine, düşüncelerine, ruhuna ve kültürüne ışık tutan en açık kanıt olarak gösterilmektedir. bu özellikleri sebebiyle bu hikayeler mutlaka okunmalıdır. halk arasında söylene söylene xiv. bu hikayelerin tarihimizi ve kültürümüzü yansıttığını belirtmiştir. unesco' nun insanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesi' ne giren dede korkut hikayeleri' nin 3.


Roberto benigni