Demek opus magnum Yoğunluk

Proje ödevi kaynakça nasıl yazılır


Yazarların isimlerinin ilk harfi ve soyadlarının bütünü kullanılır. bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül (, ) işareti konulur. bir proje ödevi en az kaç sayfa olmalı? kaynakçada makale gösterirken ise yazarın soyadı, yazarının adının ilk harfi ve parantez içerisinde yayın yılı, yapıt adı, yayın bilgileri noktalar ile ayrılır. c: proje ödevinde kaynakça nasıl hazırlanır kaynakça, bibliyografya ya da bibliyografik künye, eser hazırlanırken başka eserlerden yararlanılınca, eserin sonunda belirtilmesidir. detaylı kaynakça yazımı.

farklı kaynak türlerinin kaynakçada nasıl yazılması gerektiğini bu bölümde açıklayacağız. osmanlıca anlamlı kelimeler. böylece aynı konu üzerinde farklı bir yaklaşım şek. örnek: orhan pamuk, kar, op basımevi, antalya,. kaynakçada eser sıralaması yazarın soyadına göredir. araştırmacıların veri toplama teknikleridahilinde kullandıkları pek çok farklı kaynak türü bulunmaktadır. see full list on iienstitu. kaynakça, performans ve proje ödevlerinin son sayfasına yazılmaktadır.

makale yazımında da çalışılan konu üzerinde diğer kaynaklardan yararlanmak önemlidir. dönemli olmayan basılı kaynaklar: kitap, kurum raporları, kitapçıklar ve radyo, televizyon. makaleyi isterseniz kendiniz yazın isterseniz de makale yazma desteği alın, fark etmeksizin, her ikisinde de kaynakçanın belirtilmesi gereklidir. tez yazarken de hangi kaynaklardan yararlanıldığının kaynakça olarak yazılması zorunludur. kullanılan bu kaynaklar ise kaynakça bölümünde belirtilmelidir.

bilimsel araştırma tezlerinin sunumu için veya belirli bir konuda düşüncelerin ifade edilebilmesi için makale yazımı kullanılmaktadır. kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayınevi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. kaynakçada yer verilen eserlerd. bu bilgilerin yazımı sırasında aralarına virgül konulmaktadır. a harfinden başlayarak z harfine doğru sıralama yapılır. aynı harf ile başlayan soyadları varsa ikinci harfler esas alınır. kaynakça oluştururken önce yazarın adı ve soyadı, eserin adı, eserin yayınlandığı yayın evi ve basıldığı şehir, eserin basıldığı yıl yazılmaktadır. ikinci harflerde de aynı olma durumu varsa üçüncü harfler dikkate alınır. farklı fikirlerin ışığında geliştirilen çalışma çok boyutlu bir anlam kazanır. tübitak projelerinde yada akademik makalelerde kaynakça yazımının ve alıntıların nasıl yapılacağının anlatıldığı bir videodur.

öğretmenler performans ve proje ödevlerinde mutlaka kaynakça istemektedir. kitapların hazırlanmasında başka kaynaklardan yararlanılıyorsa, bu kaynaklar kitabın son sayfasında, kaynakça başlığı altında yazılır. kaynakça yazımı rastgele olmamakla birlikte belirli düzeni ve kuralı proje ödevi kaynakça nasıl yazılır vardır. aylık, haftalık.


Tatil